top of page

Privacy statement

RG Center Eleganza vindt het belangrijk dat al haar leden met plezier kunnen sporten en dat de aan de vereniging beschikbaar gestelde persoonsgegevens op de juiste wijze worden gebruikt.

Toelichting

In mei 2018 gaat de wet Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze wet regelt wat er allemaal wel en niet mag met betrekking tot persoonsgegevens ter bescherming van de privacy van de burgers. RG Center Eleganza is verplicht om haar leden hierover te informeren in het onderstaande privacy statement.

Naast het gebruik van persoonsgegevens is ook het gebruik van (digitaal) beeldmateriaal aan strikte regels gebonden.

Een korte toelichting:

Volgens de strenge wet maakt een vereniging zich schuldig aan een ‘verwerking van gevoelige persoonsgegevens’ wanneer de vereniging een foto met sporters herkenbaar in beeld op bijvoorbeeld haar website of social media-platform plaatst. Naar de letter van de privacywet mogen foto’s alleen geplaatst worden als alle daarop afgebeelde personen daarvoor hun toestemming hebben gegeven. Een vereniging zou ook moeten kunnen aantonen dat deze toestemming verkregen is.

Klik op de onderstaande knoppen om onze Privacy Statement en AVG-verklaring te bekijken:

bottom of page